Försäljning av södra sjukhusområdet

Hälsostaden Ängelholm AB har tecknat en avsiktsförklaring om att sälja bolagets mark och byggnader på södra sjukhusområdet. Försäljningen omfattar 61 000 kvm mark med 17 700 kvm byggnader.

Ett av Hälsostadens uppdrag är att utveckla och koncentrera all verksamhet till norra sjukhusområdet samt avveckla verksamhetslokalerna på södra sjukhusområdet.

Hälsostaden har inget vinstsyfte. Eventuella överskott återinvesteras i bolagets verksamhet på norra sjukhusområdet. Försäljningen sker genom en bolagsaffär med ett underliggande fastighetsvärde om 100 Mkr. Köpare är Backahill AB.

“Hälsostaden har velat främja tillkomsten av ett campus i Ängelholm. Södra sjukhusområdet utgör ett naturligt val med sitt strategiska läge med närhet till näringsliv, sjukhus och innovation i centrala Ängelholm”, säger Christer Johansson , vd på Hälsostaden Ängelholm AB.

Campus Ängelholm är ett samarbete mellan Ängelholms Akademi, Högskolan i Halmstad och Ängelholms kommun. Parterna har i november tecknat en avsiktsförklaring för ett fördjupat samarbete med en gemensam målbild kring etablering av Campus Ängelholm senast 2025.

Backahill AB har medverkat till bildandet av Ängelholms Akademi. Hälsostadens styrelse har bedömt att bolaget med sin starka lokala närvaro har de bästa  förutsättningar att långsiktigt förverkliga Campus Ängelholm. Backahill AB lämnade dessutom det högsta budet.

Tillträde av fastigheten beräknas ske under andra halvåret 2022.

Publicerat: 2022-03-31