Försäljning av södra sjukhusområdet

Hälsostaden slutförde den 1 juni försäljningen av södra sjukhusområdet till Backahill som tidigare nyhetsbrev informerat om. Avtalet om försäljning förutsatte en avstyckning av området från den gemensamma fastighetsbeteckningen med norra sjukhusområdet. Lantmäteriets handläggningstid har varit lång men från den 1 juni är Backahill ensam ägare till södra sjukhusområdet och Hälsostaden koncentrerar sitt ägande till norra sjukhusområdet.

Ett av Hälsostadens uppdrag är att utveckla och koncentrera all verksamhet till norra sjukhusområdet samt avveckla verksamhetslokalerna på södra sjukhusområdet. Hälsostaden har inget vinstsyfte. Eventuella överskott återinvesteras i bolagets verksamhet på norra sjukhusområdet.

“Hälsostaden har velat främja tillkomsten av ett campus i Ängelholm. Södra sjukhusområdet utgör ett naturligt val med sitt strategiska läge med närhet till näringsliv, sjukhus och innovation i centrala Ängelholm”, säger Christer Johansson , vd på Hälsostaden Ängelholm AB.

Campus Ängelholm är ett samarbete mellan Ängelholms Akademi, Högskolan i Halmstad och Ängelholms kommun. Parterna har tecknat en avsiktsförklaring för ett fördjupat samarbete med en gemensam målbild kring etablering av Campus Ängelholm senast 2025.

Publicerat: 2023-06-02