Fler målpunktsskyltar sätts upp

I samband med att Hälsogallerian öppnades påbörjades arbetet med att införa målpunktsskyltning inomhus, detta arbete kommer att utföras etappvis och berör de byggnader som har inre stråk och kopplingar mellan varandra. Under vecka 29 kommer fler målpunkter och hänvisningsskyltar att sättas upp. I samband med detta kommer den tillfälliga skyltningen att tas bort.

En vanlig målpunkt är trapp- och hisshallar, vid målpunkten finns en våningsplanskylt som anger vad som finns på respektive våningsplan. Skyltningen utgår från Region Skånes skyltmanual. Tydlighet och enhetlighet i kommunikationen uppnås genom att skyltar, kallelser och websida stämmer överens.

Publicerat: 2018-07-06