Fler cykelställ

Antalet cykelställ på Hälsotorget har under hösten utökats. Som en del av den pågående utvärderingen och analysen av flödena på och kring Hälsotorget kommer det att sättas upp ytterligare cykelställ på Hälsotorget. Detta är ett led i arbetet med att skapa hälsofrämjande miljöer och öka tillgängligheten, där det ska vara enkelt att göra hälsosamma och miljömedvetna val.

Hela Hälsostaden bygger på idén om långsiktig hållbarhet – såväl ekologisk som ekonomisk och social. De hälsofrämjande miljöerna, inriktningen med fokus på hälsoförebyggande verksamhet och livsstilsfrågor med målet att öka välbefinnande.

Publicerat: 2018-11-20