Detaljplanen för Hälsohotellet går framåt

Sedan detaljplanen för Hälsohotellet var ute på samråd har ytterligare utredningar gjorts och i början av april tar Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslut om nästa steg, detta innebär att detaljplanen ska ut på granskning under april-maj.
Hälsohotellet placeras på sjukhusområdet i anslutning till Rönne å och möjliggör ett nära, tryggt och bekvämt boende för både patienter och anhöriga. Med sitt centrala läge blir Hälsohotellet också attraktivt för turister, konferensgäster och som mötesplats för boende i Ängelholm.

Läs mer

Publicerat: 2019-04-01