Cykelgarage för personal

Det kommer att sättas upp ett låsbart cykelgarage med sedumtak framför Landshövdingevägen 7B-D. Marken är iordningställd med marksten och el är framdragen. Cykelgaraget bestående av stålstomme med sidor av träspaljé kommer att monteras i slutet av juni. Det kommer att finnas belysning och ett antal laddplatser för elcyklar. Under sommaren kan det tas i bruk av personalen.

Cykelgaraget är ett led i arbetet med att skapa hälsofrämjande miljöer och öka tillgängligheten, där det ska vara enkelt att göra hälsosamma och miljömedvetna val.

Publicerat: 2020-06-18