Senaste nytt från oss

2019-09-09

Ny vårdbyggnad planeras

Längs Landshövdingevägen mittemot Lindhagabyggnaden planeras det för en ny vårdbyggnad i två etapper om totalt 12 000 kvm BTA. Just nu planeras första...

2019-09-09

Förvärv av fastigheten på Södra vägen 15 och 17

Hälsostaden Ängelholm AB har förvärvat fastigheten på Södra vägen 15 och 17 av kommunen. Fastigheten är planlagd för kvartersmark för kontor, bostad,...

2019-08-27

Trygghetsåtgärder i p-hus

Under hösten kommer det att installeras en automatisk port in till p-huset. Nattetid kommer p-huset då att vara stängt men personal kommer...

2019-08-27

Lindhagaparken uppgraderas

Planeringen för upprustningen av Lindhagaparken pågår. Målet är att utveckla parkens grönska samt öka tillgängligheten och användningen av parken för allmänheten. Parken...

2019-08-27

Rökförbud inom Hälsostaden

Då Hälsostaden likt Region Skåne arbetar hälsofrämjande kommer samtliga rökkurer inom Hälsostaden att tas bort med start under 2019. Vi vill att...

2019-05-29

Avspärrning framför entré Landshövdingevägen 7e

Ett större arbete med ventilationsanläggningen kommer att utföras i den stora behandlingsbyggnaden. Från och med fredag den 31 maj kommer en yta...

2019-05-29

P-hus får mer ljus och färg

I syfte att öka orienterbarhet, tillgänglighet och upplevelsen av trygghet kommer det att sättas upp kompletterande belysning inne i p-huset. Vissa väggar...

2019-04-01

Test av ny trafikutformning på Hälsotorget från den 8 april

Hälsotorget fungerar idag både som en länk mellan centrum och stadens södra delar för gående och cyklister men också som ett nytt...

2019-04-01

Planansökan för Tågmästarparken (f d södra sjukhusområdet)

Hälsostaden Ängelholm AB och Ängelholmshem presenterade Tågmästarparken (f d södra sjukhusområdet) för Kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 mars. En gemensam planansökan kommer att...

2019-04-01

Detaljplanen för Hälsohotellet går framåt

Sedan detaljplanen för Hälsohotellet var ute på samråd har ytterligare utredningar gjorts och i början av april tar Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslut om...