Byggstart för ny vårdbyggnad

Längs Landshövdingevägen mittemot Lindhagabyggnaden kommer det att uppföras en ny vårdbyggnad i två etapper om totalt 12 000 kvm BTA. Byggstart för etapp 1 är planerad till augusti 2020 då markarbeten påbörjas följt av grundläggning under hösten. Sjukhusledning samt verksamhetschefer är informerade. Lokalerna planeras för Psykiatri och Habilitering som idag finns på södra sjukhusområdet.

Markparkeringen mittemot Lindhagabyggnaden kommer att stängas av, hänvisning sker till p-huset samt tillfällig parkering för personal på Södra sjukhusområdet. Entrén till Akutmottagningen berörs genom att ett antal p-platser kommer att stängas av. Blodcentralen kommer att få ny entré, i övrigt kommer inga verksamheter att direkt påverkas av byggnationen. Gång- och cykelvägen på ena sidan av Landshövdingevägen kommer att vara avstängd under byggtiden. Etapp 1 planeras att vara färdigställd 2022.

Publicerat: 2020-06-18