Byggprojekten går framåt

I den nya vårdbyggnaden pågår inredningsarbeten och montage av sakvaror. Driftsättning av belysning mm samt diverse provningar och injusteringar inför kommande besiktningar utförs. Det pågår även markarbeten på innergårdar och på Hälsotorget mot Vattnets hus. I Hälsogallerian på bottenvåningen av den nya vårdbyggnaden pågår byggnation av innerväggar.

Ombyggnationen av hela mottagningsplanet i den stora behandlingsbyggnaden är nu färdigställd enligt tidplan och överlämnad till verksamheten som har fått ljusa, ändamålsenliga och moderna lokaler.

Ombyggnationen av röntgenavdelningen fortgår enligt plan med byggnation av innerväggar och installationsarbete. Spacklings- och målningsarbeten samt montage av taklift kommer att påbörjas.a

Publicerat: 2017-11-02