Brand i Ängelholmshems lokaler på Södra sjukhusområdet

Branden har bekämpats under natten och påverkan på Hälsostadens byggnader är begränsad till rök- och vattenskador samt att en sedan tidigare tomställd byggnad delvis har rivits för att förhindra brandspridning till Hälsostadens byggnader.

Då vinden riskerar att vända kan det komma att få större påverkan på verksamheterna på södra området. Hälsostaden har därför stängt byggnaderna och Regionfastigheter är informerad att verksamheterna får hålla stängt i preliminärt två dagar. Kulvertpassagen från norra sjukhusområdet ut mot södra området kommer att hållas stängd tills vidare.

Vid förändrade väderförhållanden kan det komma att påverka norra sjukhusområdet. Ventilationen kan då behöva stängas för att förhindra rökspridning i lokalerna.

Vi återkommer med mer information vid behov.

Publicerat: 2022-03-16