Boverket på studiebesök

Boverkets arbetsgrupp “Att utveckla vårdens miljöer” har blivit uppmärksam på Hälsostaden och blivit intresserade av hur Hälsostaden jobbar och samarbetar med kommunen. Arbetsgruppen besökte Hälsostaden och fick bl a se den nya vårdbyggnaden och röntgen.

 

Boverket arbetar med att samla kunskap om hur gestaltad livsmiljö med hög kvalitet kan implementeras i såväl planering, byggande, inredning, drift som förvaltning av vårdens miljöer. Boverket har fått i uppdrag att samordna politiken, bevaka utvecklingen, höja kompetensen och vägleda statliga myndigheter, landsting och kommuner. Boverket vill använda Hälsostaden som ett lärande exempel.

Forskning visar på att god yttre och inre livsmiljö och arkitektur kan fungera som medicin, ge människor hälsa, en insikt som är av stor vikt att sprida och bruka. Den nya kunskapen kan ge möjligheten att inarbeta nya kvalitéer i den ständigt pågående processen att omvandla, utveckla och bygga samhälle. Kunskapen är ytterst betydelsefull när man utformar miljöer för vård och hälsostöd.

Publicerat: 2019-05-07