Avspärrning framför entré Landshövdingevägen 7e

Ett större arbete med ventilationsanläggningen kommer att utföras i den stora behandlingsbyggnaden. Från och med fredag den 31 maj kommer en yta framför den nya entrén vid Landshövdingevägen 7e att vara avspärrad (se röd markering) för att möjliggöra leveranser och uppställning av kran som krävs för arbetena. Entrén kommer att vara öppen som vanligt. Arbetena planeras pågå till början augusti och berör fläktvåningen och taket på den stora behandlingsbyggnaden vilket inte ska innebära några störningar för verksamheterna. Information kommer att ske löpande.

Publicerat: 2019-05-29