Senaste nytt från oss

2023-11-01

Tillsammans förbereder vi för ett sjukhusområde som kan utvecklas med människors vårdbehov

Ett arbete pågår just nu med att förbereda Ängelholms sjukhusområde för att kunna växa och erbjuda framtidens mer teknikdrivna vård. För att...

2023-09-29

MC-parkering

Hälsostaden har nu erhållit bygglov för att anlägga MC-parkering längs Södra Vägen. Arbetet med att markera upp en ruta för MC-parkering vid...

2023-09-29

Solceller

Under hösten/vintern 2023/2024 kommer Hälsostaden att installera solceller på ett antal byggnader. För att minska mängden inköpt energi kommer Hälsostaden, i ett...

2023-09-29

Målningsarbeten utomhus

Sedan en tid tillbaka pågår en målningsentreprenad som kommer att gå över balkongräcken och plåtdetaljer på byggnaderna längs Södra Vägen. Det kommer...

2023-06-02

Försäljning av södra sjukhusområdet

Hälsostaden slutförde den 1 juni försäljningen av södra sjukhusområdet till Backahill som tidigare nyhetsbrev informerat om. Avtalet om försäljning förutsatte en avstyckning...

2023-06-02

Sommarfest i Lindhagaparken

Den årliga populära sommarfesten för all personal på Ängelholms sjukhus har gått av stapeln i Lindhagaparken.

2023-04-26

Markarbeten Landshövdingevägen 7G

Markområdet omkring den nya vårdbyggnaden på Landshövdingevägen 7G har nästan färdigställts. Det har planterats träd och buskar, en trappa har anlagts från...

2023-04-26

Ny skylt Södra vägen

En ny entréskylt ovanför entrén Södra vägen 4 kommer att monteras i början av juni. Den befintliga elektronikskylten demonteras och skärmtakets kant...

2022-09-30

Pressbyrån på plats

I augusti öppnade Pressbyrån sin verksamhet i entrén Södra vägen 4. Vi hoppas och tror det blir ett bra tillskott och komplement...

2022-09-30

Nya parkeringstaxor

Nya parkeringstaxor för sjukhusområdet kommer att gälla med start 1 oktober 2022. Månadparkering 400 kr/månad. Korttidstaxa 12 kr/timma, maxtaxa per dygn 120...