Asfaltering av väg till huvudentré 15-17 november

Onsdagen den 15 november till fredagen den 17 november kommer delar av tillfartsvägen till parkering och huvudentré att asfalteras om. Trafiken kommer tillfälligt att ledas om. Tillgängligheten till p-platser och taxi/färdtjänst påverkas inte. Fräsning av gammal asfalt har startat och innebär inga avstängningar utan entreprenören anpassar sig till trafikanterna.

Publicerat: 2017-11-22