Asfaltering av infart till Hälsotorget måndag 28 maj

De asfalterade ytorna från infarten vid Landshövdingevägen och fram till ytorna vid entrén till Vattnets hus skall beläggas med ytterligare ett lager asfalt. Detta arbete kommer att utföras måndagen den 28 maj vilket innebär att all trafik, både gående, bussar och transporter inte får tillträde via denna infart. Arbetsområdet kommer att spärras av på måndag morgon.

Bussar m.m. kommer under denna dag att släppa av passagerare på Landshövdingevägen utanför akutmottagningen, i förlängningen på gångstråket som leder badgästerna ner till Hälsotorget. Ambulansutfarten kommer att stängas denna dag och ambulansen får istället använda infarten även som utfart. Skånetrafiken, transporter, taxi m.m. hänvisas till entrén vid Södra vägen 4. Tydlig information kommer att sättas upp och berörda parter är sedan tidigare informerade. Målning av linjer kommer att utföras tisdagen den 29 maj detta kommer inte att påverka framkomligheten för varken gående, bussar eller transporter då området inhägnas lokalt.

Publicerat: 2018-05-25