Arbetsplatsetablering flyttas

I början av januari kommer byggentreprenören att flytta sin arbetsplatsetablering från platsen vid Rönne å till gräsytan bredvid markparkeringen längs Landshövdingevägen (se markerat område i rött). Förberedande arbeten påbörjas redan nu. Flytten görs för att möjliggöra färdigställandet av markområdena runt den nya vårdbyggnaden samt för att förbättra flödena till arbetet med ombyggnaden av röntgenverksamheten. Röntgenombyggnaden beräknas vara färdigställd hösten 2018.

Publicerat: 2017-12-18