Nya parkeringstaxor

  • Nya parkeringstaxor för sjukhusområdet kommer att gälla med start 1 oktober 2022.
  • Månadparkering 400 kr/månad.
  • Korttidstaxa 12 kr/timma, maxtaxa per dygn 120 kr.

Hälsostaden försöker alltid prioritera en hög tillgänglighet för besökare och patienter. Vi har följt utvecklingen av parkeringsbeläggningen som sista tiden har ökat på plan 1-3 i p-huset.

Vi avser att snarast flytta ner p-platserna för poolbilarna till bottenplan (plan 0) och på så sätt frigöra ca 20 platser, detta görs i samråd med- och efter godkännande av Regionfastigheter/Region Skåne. Hälsostaden kommer också att förtydliga skyltningen på bottenplan så att besökare och patienter i första hand väljer att parkera på bottenplan. Vi fortsätter att följa utvecklingen av parkeringsbeläggningen på hela området.

P-tjänst hanterar parkeringarna som tidigare och i övrigt sker ingen förändring.

Publicerat: 2022-09-30