Trygghetsåtgärder i p-hus nattetid

Vi har tidigare berättat att det kommer att installeras en automatisk port in till p-huset. Från och med fredagen den 15 november kommer p-huset att vara stängt alla nätter mellan kl. 22.00-06.00. Personal som arbetar på sjukhuset kommer att kunna komma in i p-huset genom entrédörrarna med befintligt passerkort och kod. Inifrån öppnas sedan garageporten automatiskt så man kan köra ut sin bil. Det kommer dock inte vara möjligt att ta sig in med bil i p-huset före kl 06.00, utan vi hänvisar då till intilliggande markparkering.

För övriga som har sin bil i p-huset och vill få ut den mellan kl. 22.00-06.00 så kommer det finnas ett nummer att ringa så Securitas kommer och öppnar porten mot en avgift. Som tidigare är parkeringshuset kameraövervakat och Securitas ronderar området regelbundet under kvällar/nätter. Vi hoppas att dessa åtgärder kommer att skapa en ökad trygghet för de som parkerar i p-huset.

I syfte att öka orienterbarhet, tillgänglighet och upplevelsen av trygghet har det även satts upp kompletterande belysning inne i p-huset. Vissa väggar har även målats i en orienterande färg. Belysning i samverkan med en orienterande färg på strategiskt utvalda väggar ökar förståelsen för vart in- och utgångar ligger.

Publicerat: 2019-10-22