Skånevård Sund är en av Region Skånes fyra hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Våra uppdrag handlar om bland annat vård, rådgivning, rehabilitering, hälsoarbete och forskning.
I Skånevård Sund ingår primärvården i västra Skåne, sjukhusen i Ängelholm, Helsingborg, Landskrona och Trelleborg, Centrum för primärvårdsforskning, Flyktinghälsan samt Psykiatrin.
På Ängelholms sjukhus har vi verksamheter inom barnhälsovård, psykiatri samt divisionerna Kirurgi och Specialiserad Närsjukvård.