Regionservice är Region Skånes serviceförvaltning med ansvar för fastigheter, servicetjänster samt administrativa tjänster inom HR- och ekonomiområdet. På sjukhusområdet i Ängelholm driver vi restaurang Lindhaga där vi lagar och serverar måltider för patienter, personal och besökare på sjukhusområdet.
Regionservice har också ansvar för  lokalvården på sjukhuset samt inre transporter såsom patienttransporter, leverans av förråd och textilier samt hantering av post och paket.
Vid hyresfrågor och frågor om förändring av lokaler som Region Skånes verksamheter hyr av Hälsostaden AB är vår förvaltare behjälplig  i kontakt med fastighetsägaren.

Länk till sida med magtsedlar och menyer i Ängelholm