Öka tillgängligheten, erbjuda vård och omsorg på rätt nivå och förbättra patientflödet mellan kommunen, primärvården och sjukhuset. Det är huvudmålen för alla oss som jobbar på Hälsostaden, Ängelholms sjukhus. Här arbetar kliniker, vårdcentraler och delar av Ängelholms kommun tillsammans för att hitta nya lösningar och samarbetsformer i ett spännande och unikt pilotprojekt.

Vårt samarbete suddar ut osynliga gränser och skapar framtidens sjukvård. Och allt detta gör vi med patienten i fokus, för en bättre vård där man slipper hamna mellan stolarna.
Välkommen!