Aleris Ryggrehabilitering på Ängelholms Sjukhus har lång erfarenhet av utredning och behandling av besvär från rörelseapparaten som multimodal smärtrehab-team, MMS.

Vid långvariga besvär från nacke och rygg krävs ofta en noggrann utredning av ett team av olika yrkesgrupper för att finna lämpliga åtgärder. Vår verksamhet finansieras av den statliga rehabiliteringsgarantin. Enligt gällande regler krävs remis från patientens vårdvalsenhet.

Utredning

För att få rätt vård för problem som funnits länge måste vi ta hänsyn till både den fysiska och mentala situationen, livsstil med mera. När man kommer till oss gör vi en noggrann utredning som ligger till grund för rehabiliteringen.

Innan första besöket får man fylla i formulär som ligger till grund för utredningen. Själva besöket tar ca tre timmar. Man får då träffa teamet och gå igenom och undersöker besvären. Därefter går man igenom resultatet och ger förslag på åtgärder. Remitterande familjeläkare får svar på utredningen och förslag på åtgärder.

Behandling

Om man har behov av rehabilitering, och förutsättning finns, erbjuds man medverka i vårt program. Detta består av två tillfällen per vecka under åtta veckor med slutlig uppföljning 12 veckor därefter.

Under behandling guidar vi i att hitta vägar till att må bättre och bli mindre påverkad av sina besvär. Genom kunskap, specifik träning och beteendeförändring får man redskap till att kunna förändra på sikt.