Om Vård & omsorg

Projekt Hälsostaden är ett treårigt pilotprojekt som startade hösten 2013. Projektet är ett samarbete mellan kommunal verksamhet, primärvård och sjukhusbunden specialistvård i Region Skåne. Verksamheten finns på Ängelholms sjukhus. Projektets huvudmål är att öka tillgängligheten, erbjuda vård och omsorg på rätt nivå samt förbättra patientflödet mellan kommun, primärvård och sjukhus. Osynliga gränser suddas ut, vilket underlättar vården för patienterna.

Ängelholm ligger i den expansiva Öresundsregionen med närhet till Ängelholm Helsingborg Airport och europaväg E6/E4/E20.

Ängelholms sjukhusområde ligger i centrala Ängelholm med närhet till arbetsplatser, boende, butiker, restauranger och övrig service. I nära anslutning finns tillgång till rekreationsområden. Här finns även havet och stranden inom promenadavstånd.

Ängelholms järnvägsstation, med lokala och regionala tåg- och bussförbindelser, ligger på bekvämt gångavstånd. Öster om Ängelholms sjukhusområde löper Kristian II:s väg.