Tullportsbron stängs

Under vecka 32 kommer Tullportsbron att stängas för all gång-och cykeltrafik på obestämd tid. Tullportsbron är den nya gång- och cykelbron mellan centrum och Hälsostaden. Brister i målningen har upptäckts vid besiktningen av bron, Ängelholms kommun stänger därför bron för att åtgärda bristerna. Under tiden då bron är stängd hänvisas trafikanter till Järnvägsbron samt Carl XV:s bro.