Ombyggnation av röntgen – tillfälliga entréer

Det har installerats en ny magnetkamera och i veckan påbörjas rivnings- och saneringsarbete i etapp 2 på Röntgenavdelningen. Från den 9 augusti hänvisas patienter och besökare som ska till Röntgenavdelningen till den provisoriska entrén mellan Akutmottagningen och Blodcentralen (se foto). Utvändigt kommer tydliga skyltar att sättas upp som leder personflödet rätt till den provisoriska entrén.

Från den 9 augusti till den 29 september kommer personflödet från huvudentrén till avdelningar på plan 11 och 12 i den stora behandlingsbyggnaden att ske via den nybyggda hiss- och entréhallen i den nya vårdbyggnaden. Hiss 23 kan fortsatt användas, men hiss 24 och 25 kommer att vara avstängda t.o.m. mars nästa år. Ett skyltprogram finns framtaget för att leda personflödet rätt till de olika avdelningarna.