Grön markparkering iordningställs

Markområdet mellan badhuset och bostadsområdet Rönneå park kommer att iordningställas till en grön markparkering. Cirka 30 parkeringsplatser möjliggörs genom detta. Parkeringen kommer att bestå av armerat gräs som ramas in av avenbokhäck, rhododendron och befintliga ekar för att ge ett grönt intryck både för besökare och boende runt omkring. Gräsarmeringen skapar bättre livsmiljö för omgivande växtlighet och ökar infiltrationen av regnvatten. Området kommer att upplevas tryggare och trevligare med belysning. Tillgängligheten till och från å-promenaden kommer att förbättras genom en grusstig mellan markparkeringen och å-promenaden.