Senaste nytt från oss

2018-11-20

Parkhuset börjar ta form

Källarplattan har gjutits och gjutning av de sista betongväggarna pågår. Därefter startar arbeten med återfyllnad av schaktmassor, och sedan påbörjas platta på...

2018-11-20

Fler cykelställ

Antalet cykelställ på Hälsotorget har under hösten utökats. Som en del av den pågående utvärderingen och analysen av flödena på och kring...

2018-11-20

Informationsskärmar på plats

I Hälsogallerian vid entré Landshövdingevägen 7e finns numera två informationsskärmar. Här finns i dagsläget information om buss- och tågtider, menyer och öppettider...

2018-10-04

Parkering via webben

Nu är det möjligt att köpa månadskort till parkering via webben. Genom att gå in på www.parkeringstjanst.se och klicka på ” hyr p-plats”...

2018-10-04

Tullportsbron åter öppen

Tullportbron, den nya gång- och cykelbron mellan centrum och Hälsostaden är åter öppen. Ängelholms kommun stängde bron för att åtgärda bristerna i...

2018-05-04

Invigning av Aleris lokaler

Den 1 april fick Aleris specialistvård tillgång till sina nya lokaler i Hälsogallerian, bara fyra dagar senare började man operera. Detta är...

2018-05-04

P-huset har lediga platser

I samband med att stora delar av verksamheterna på södra området flyttar till norra området utförs under en period en inventering av...

2018-05-04

Staket byggs

Som ett led i att skapa en trevligare och mer avskild miljö för bostäderna på Rönneå park kommer Hälsostaden att uppföra ett...

2018-04-27

Flytt från södra till norra

Under veckan flyttar stora delar av verksamheterna på södra sjukhuset till den nya vårdbyggnaden på Landshövdingevägen 7 E. Genom att samla all...

2018-04-27

Ny skyltning

I samband med att den nya vårdbyggnaden Hälsogallerian öppnar påbörjas arbetet med att införa målpunktsskyltning inomhus, detta arbete kommer att utföras etappvis...