Senaste nytt från oss

2019-05-07

Boverket på studiebesök

Boverkets arbetsgrupp ”Att utveckla vårdens miljöer” har blivit uppmärksam på Hälsostaden och blivit intresserade av hur Hälsostaden jobbar och samarbetar med kommunen....

2019-05-07

Parkhuset i nästa skede

Besiktning av stomme, fasad och tak är utförd och godkänd. Inom kort påbörjas hyresgästanpassning som innerväggar, ytskikt, installationer, inredning och markarbeten. Byggnaden...

2019-05-07

Ytterligare hjärtstartare på plats

Inne i entrén till Södra vägen 4 finns nu en ny användarvänlig hjärtstartare på plats, sedan tidigare finns det en i entrén...

2018-11-20

Parkhuset börjar ta form

Källarplattan har gjutits och gjutning av de sista betongväggarna pågår. Därefter startar arbeten med återfyllnad av schaktmassor, och sedan påbörjas platta på...

2018-11-20

Fler cykelställ

Antalet cykelställ på Hälsotorget har under hösten utökats. Som en del av den pågående utvärderingen och analysen av flödena på och kring...

2018-11-20

Informationsskärmar på plats

I Hälsogallerian vid entré Landshövdingevägen 7e finns numera två informationsskärmar. Här finns i dagsläget information om buss- och tågtider, menyer och öppettider...

2018-10-04

Parkering via webben

Nu är det möjligt att köpa månadskort till parkering via webben. Genom att gå in på www.parkeringstjanst.se och klicka på ” hyr p-plats”...

2018-10-04

Tullportsbron åter öppen

Tullportbron, den nya gång- och cykelbron mellan centrum och Hälsostaden är åter öppen. Ängelholms kommun stängde bron för att åtgärda bristerna i...

2018-05-04

Invigning av Aleris lokaler

Den 1 april fick Aleris specialistvård tillgång till sina nya lokaler i Hälsogallerian, bara fyra dagar senare började man operera. Detta är...

2018-05-04

P-huset har lediga platser

I samband med att stora delar av verksamheterna på södra området flyttar till norra området utförs under en period en inventering av...