Inlägg av Daniel Johansson

Asfaltering av väg till huvudentré 15-17 november

Onsdagen den 15 november till fredagen den 17 november kommer delar av tillfartsvägen till parkering och huvudentré att asfalteras om. Trafiken kommer tillfälligt att ledas om. Tillgängligheten till p-platser och taxi/färdtjänst påverkas inte. Fräsning av gammal asfalt har startat och innebär inga avstängningar utan entreprenören anpassar sig till trafikanterna.

Grön markparkering färdigställd inom kort

Markområdet mellan badhuset och bostadsområdet Rönneå park har iordningställts till en grön markparkering. Cirka 30 parkeringsplatser kan tas i bruk i början av december. Parkeringen består av armerat gräs som ramas in av avenbokhäck, rhododendron och befintliga ekar för att ge ett grönt intryck både för besökare och boende runt omkring. Gräsarmeringen skapar bättre livsmiljö […]

Mockup rivs

Modellen (mockup) byggdes i ett tidigt skede för att entreprenören skulle kunna prova sig fram till bra fasadlösningar för den nya vårdbyggnaden. Den har nu tjänat ut sin roll och kommer att rivas under december. Detta kommer att medföra vissa mindre störningar för flödet till ambulansinfarten. Berörda verksamheter informeras i god tid.

Byggprojekten går framåt

I den nya vårdbyggnaden pågår inredningsarbeten och montage av sakvaror. Driftsättning av belysning mm samt diverse provningar och injusteringar inför kommande besiktningar utförs. Det pågår även markarbeten på innergårdar och på Hälsotorget mot Vattnets hus. I Hälsogallerian på bottenvåningen av den nya vårdbyggnaden pågår byggnation av innerväggar.   Ombyggnationen av hela mottagningsplanet i den stora […]

Nya gatuadresser

För att förbättra orienteringen utomhus införs gatuadresser till alla entréer och nya tydliga skyltar sätts upp inom området. Den nya skyltningen utomhus baseras på ett orienteringssystem med gatuadresser. Det medför en flexibilitet vid utbyggnader och är ett sätt att orientera sig som alla är förtrogna med. Verksamheten blir också lättare att hitta med GPS, vilket […]

Grön markparkering iordningställs

Markområdet mellan badhuset och bostadsområdet Rönneå park kommer att iordningställas till en grön markparkering. Cirka 30 parkeringsplatser möjliggörs genom detta. Parkeringen kommer att bestå av armerat gräs som ramas in av avenbokhäck, rhododendron och befintliga ekar för att ge ett grönt intryck både för besökare och boende runt omkring. Gräsarmeringen skapar bättre livsmiljö för omgivande […]

Ombyggnation av röntgen – tillfälliga entréer

Det har installerats en ny magnetkamera och i veckan påbörjas rivnings- och saneringsarbete i etapp 2 på Röntgenavdelningen. Från den 9 augusti hänvisas patienter och besökare som ska till Röntgenavdelningen till den provisoriska entrén mellan Akutmottagningen och Blodcentralen (se foto). Utvändigt kommer tydliga skyltar att sättas upp som leder personflödet rätt till den provisoriska entrén. […]

Tullportsbron stängs

Under vecka 32 kommer Tullportsbron att stängas för all gång-och cykeltrafik på obestämd tid. Tullportsbron är den nya gång- och cykelbron mellan centrum och Hälsostaden. Brister i målningen har upptäckts vid besiktningen av bron, Ängelholms kommun stänger därför bron för att åtgärda bristerna. Under tiden då bron är stängd hänvisas trafikanter till Järnvägsbron samt Carl […]

Ombyggnation av röntgen – parkering påverkas 7-16 juni

Den 7 juni påbörjas arbetet med att lyfta in evakueringsbodar på innergården som ska användas som evakueringslokaler för personal på Röntgenavdelningen. Bodarna kommer att lyftas över byggnad 05 med hjälp av en mobilkran som kommer att stå uppställd vid Blodcentralen. Den 7-16 juni kommer därför parkeringen mittemot Lindhaga (se foto) att vara avstängd. Tillträde till […]

Bullerplank vid Lindhagaparken

För att förbättra miljön och möjliggöra en trevlig vistelse i Lindhagaparken pågår arbete med att bygga ett bullerplank mot järnvägen. Bullerplanket beräknas vara färdigt i slutet av juni. På så sätt blir parken attraktiv för fler aktiviteter som picknick, utegympa, hundpromenader, lek mm. Häromdagen hölls det sommarfest för personalen i parken med grillat, tipsrunda och […]