Inlägg av Daniel Johansson

Grön markparkering iordningställs

Markområdet mellan badhuset och bostadsområdet Rönneå park kommer att iordningställas till en grön markparkering. Cirka 30 parkeringsplatser möjliggörs genom detta. Parkeringen kommer att bestå av armerat gräs som ramas in av avenbokhäck, rhododendron och befintliga ekar för att ge ett grönt intryck både för besökare och boende runt omkring. Gräsarmeringen skapar bättre livsmiljö för omgivande […]

Ombyggnation av röntgen – tillfälliga entréer

Det har installerats en ny magnetkamera och i veckan påbörjas rivnings- och saneringsarbete i etapp 2 på Röntgenavdelningen. Från den 9 augusti hänvisas patienter och besökare som ska till Röntgenavdelningen till den provisoriska entrén mellan Akutmottagningen och Blodcentralen (se foto). Utvändigt kommer tydliga skyltar att sättas upp som leder personflödet rätt till den provisoriska entrén. […]

Tullportsbron stängs

Under vecka 32 kommer Tullportsbron att stängas för all gång-och cykeltrafik på obestämd tid. Tullportsbron är den nya gång- och cykelbron mellan centrum och Hälsostaden. Brister i målningen har upptäckts vid besiktningen av bron, Ängelholms kommun stänger därför bron för att åtgärda bristerna. Under tiden då bron är stängd hänvisas trafikanter till Järnvägsbron samt Carl […]

Ombyggnation av röntgen – parkering påverkas 7-16 juni

Den 7 juni påbörjas arbetet med att lyfta in evakueringsbodar på innergården som ska användas som evakueringslokaler för personal på Röntgenavdelningen. Bodarna kommer att lyftas över byggnad 05 med hjälp av en mobilkran som kommer att stå uppställd vid Blodcentralen. Den 7-16 juni kommer därför parkeringen mittemot Lindhaga (se foto) att vara avstängd. Tillträde till […]

Bullerplank vid Lindhagaparken

För att förbättra miljön och möjliggöra en trevlig vistelse i Lindhagaparken pågår arbete med att bygga ett bullerplank mot järnvägen. Bullerplanket beräknas vara färdigt i slutet av juni. På så sätt blir parken attraktiv för fler aktiviteter som picknick, utegympa, hundpromenader, lek mm. Häromdagen hölls det sommarfest för personalen i parken med grillat, tipsrunda och […]

Den nya vårdbyggnaden

Utsikten från vårdrummen i den nya vårdbyggnaden blir fantastisk! Just nu pågår målningsarbete, golvläggning, montage av glaspartier och inredning samt terrazzo-läggning i trapphus. Det pågår även montering av stålpartier, spacklingsarbete samt gjutning av ramper och trappor på bottenplan av hiss-/entréhall. Samtliga arbeten i hiss- och entréhall ska vara färdigställda framåt semestern för att erbjuda tillträde […]

Landshövdingevägen stängd för genomfart 29/5-13/6

Ängelholms kommun kommer att påbörja arbetet med de delar som kvarstår på Landshövdingevägen. Man kommer att bygga om korsningen Södravägen/Landshövdingevägen så att rondellen kan återställas samt asfaltera Landshövdingevägen. Den 29/5 – 13/6 kommer korsningen att vara stängd för genomfart, all trafik till sjukhuset kommer hänvisas via stationen. Ambulans och akutmottagningen samt infarter till Hälsostadens parkeringar […]

Ombyggnation av röntgen

På röntgenavdelningen pågår diverse omkopplingsarbete samt byggnation av väggar och målningsarbete. Arbete kommer att påbörjas för att öppna upp en provisorisk entré till röntgen i befintlig yttervägg mellan akutmottagningen och blodcentralen. Detta medför att den befintliga trappan kommer att stängas av till och med hösten 2018, då röntgenombyggnaden beräknas vara färdigställd. Under denna tid ombeds […]

Ombyggnation av röntgen

Antalet röntgenundersökningar förväntas att öka i framtiden och man ser en tydlig förskjutning mot fler undersökningar med magnetkamera som inte använder joniserande strålning. Genom att utöka från en till två MR-kameror och samtidigt skapa effektiva och ändamålsenliga lokaler för röntgenverksamheten kommer kapaciteten att öka till 80 timmar/vecka med möjlighet att successivt öka till 150 timmar/vecka. […]

Bullerplank vid Lindhagaparken

För att förbättra miljön och möjliggöra en trevlig vistelse i Lindhagaparken kommer det att byggas ett bullerplank mot järnvägen. På så sätt blir parken attraktiv för fler aktiviteter som picknick, utegympa, hundpromenader, lek mm. Förberedelserna av markytan är klar och nu påbörjas arbetet med borrplintar och senare montage av bullerplanket. Under en tid kommer en […]